loading
Pouzdana podrška u svijetu dezinfekcije i sterilizacije

Novosti

Nova oprema za dezinfekciju u KiB
19. ožujka 2024.

Nova oprema za dezinfekciju u KiB "Dr. Fran Mihaljević"

U novoj zgradi Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" instalirani su izljevnik i 2 uređaja za pranje i dezinfekciju noćnih posuda "Steelco BP 100 HE". Djelatnici odjela educirani za rad s novom opremom koja je stavljena u funkciju.

Povezane novosti

 • Euronda
 • Webeco
 • Steris
 • Steelco
 • Spmedikal
 • Puricom
 • Popmpetravaini
 • Odelga
 • Newmed
 • Melag
 • Matachana
 • Icos
 • Famos
 • Erio
 • Elma
 • Dentalmatic
 • Browne